به اندیش
<-BlogDeion->

 نکات مهم درتهیه و تنظیم پرسشنامه

 • پرسشنامه باید دستورالعمل تکمیل داشته وچگونگی پاسخ دادن به سوالها را برای پاسخ دهنده تشریح کند.
 • این دستورالعمل باید کوتاه بوده وحاوی کلیه اطلاعات مورد نیاز پاسخ دهنده، برای کامل کردن پرسشنامه باشد.
 • سوال های پرسشنامه باید براساس هدفها و در چارچوب سوالهای تحقیق به گونه ای تنظیم تا برای پاسخ دهنده جاذب و جالب باشد . (سوالات باید جالب و از نظر روانی موجبات همکاری را فراهم آورند.)
 • پرسشنامه باید تا حدامکان کوتاه باشدو در عین حال داده های موردنیازپژوهشگررافراهم سازد.
 • سوالهای اولیه باید به حدی جالب باشد که پاسخ دهنده رابه پاسخ دادن ترغیب کند.
 • سوالها از ساده ترین به پیچیده ترین عرضه شود و سوالهایی که ممکن است آزمودنی در پاسخ دادن به آنها اکراه داشته باشد در آخر پرسشنامه قرارداده شود.
 • از سوالهای نا مفهوم و مبهم و پیچیده پرهیزشود. سوالات باید به گونه ای طرح شوند که نیاز به توضیح و تفسیر نداشته باشند.
 • ازسوالهایی که پاسخ دهنده رابه پاسخ خاصی هدایت میکندباید اجتناب کرد.
 • ازسوالهای دو وجهی که شامل دوسوال که در یک پرسش است اجتناب شود.
 • تا جایی که امکان داردازارائه سوالهای منفی خودداری شود.
 • از بیان سوالهای مستقیم که موجب تحریک حساسیت آزمودنی شده و یا در وی ایجادمقاومت میکندپرهیز شود.
 • باید بین سوالات رابطه منطقی وجود داشته باشد.
 • برای منحرف ساختن ذهن پاسخگو از مطالب قبلی،می توان با قرار دادن تعدادی سوال ساده و بی ربط در بین سوالات امادگی لازم را برای پاسخگویی به سوالات در پاسخگو فراهم نمود.
 • پاسخ گویی به پرسشنامه نباید وقت زیادی از پاسخگو را به خود اختصاص دهد. وقت لازم برای پاسخگویی باید به دقت بر آورده شود. محقق ورزیده قادر است با طرح تعدادی سوال مخصوص به نتیجه برسد.
 •  باید از به کاربردن لغات و اصطلاحات نا مأنوس خوداری خودداری نمود.
 • سوالات نباید جنبه انحرافی داشته باشد.
 • قبل از طرح سوالات وضع اجتماعی،روحی و شخصیت افراد پاسخگو باید مورد مطالعه قرار گیرد.
 • می توان به صورت غیر مستقیم از نظرات پاسخگو با طرح سوالات خاص آگاهی پیدا کرد.
 • سوالاتی که همه به آن جواب مثبت یا منفی می دهند باید از پرسشنامه حذف شوند.
 • اگر تعدادی از سوالات بدون پاسخ ماند باید علت جستجو تا رفع نقص شود.
 • پرسشنامه باید حسن ختام داشته و از پاسخگو تشکر و قدردانی بعمل آید.
[ شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۷ ] [ 23:9 ] [ سید تیمور میرشفیعی لنگری ]
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب